gdpr

Podmínky užití webu a zpracování osobních údajů

Děkujeme Vám za využívání služeb našeho webu. Služby poskytuje Dan Marek - HD Production, CZ6512040931, se sídlem na adrese: Vnitřní 13, 602 00 Brno (dále jen „Správce“), a to ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A ZA JAKÝM ÚČELEM

1) Návštěva webu - cookies:

Při návštěvě webu jsou zpracovávány soubory cookies. Některé tyto soubory nám umožňují správné fungování webu a propojování vašich aktivit během prohlížení webu.
Sběr cookies za takovým účelem může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@hd-production.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě.
Za účelem cílených nabídek v rámci reklamy na jiných webových stránkách a sociálních sítích také předáváme těmto stránkám a sítím údaje o vašem chování na webu.
Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který je odvozen z nastavení vašeho prohlížeče. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně na výše uvedené kontaktní adrese info@hd-production.cz.

Využití cookies některých poskytovatelů můžete deaktivovat přímo zde:

 • Google
 • Facebook

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, nejdéle však 24 měsíců od jejich posledního využití.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, IČ 368047), VAT IE6388047V
 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), VAT IE9692928F (Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00), IČO 26168685

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami, které najdete na níže uvedených odkazech:
Google Ireland Limited:
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies

Facebook Ireland Limited:
https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Správci shromažďují na svých webových stránkách následující soubory cookies:

služba

název cookies

účel

expirace

Adform.net

CM

Reklamní systém Adform - cílení

1 den

Adform.net

CM14

Reklamní systém Adform - cílení

14 dní

Adform.net

uid

Reklamní systém Adform - cílení - Unique identifier

2 měsíce

track.adform.net

cid

Cookie id (legacy) – same as uid

2 měsíce

doubleclick.net

IDE

Jeden či více souborů cookie používáme i pro reklamy zobrazované po celém internetu. Náš hlavní reklamní soubor cookie na webech mimo Google má název IDE a ukládá se do prohlížečů pod doménou doubleclick.net.

13 měsíců

facebook.com

fr

Facebook tuto cookie používá k identifikovaní facebook uživatele a browseru pro reklamu.

3 měsíce

google.com

NID

Soubor cookie NID obsahuje jedinečné ID, pomocí kterého si Google pamatuje vaše nastavení a další informace, například váš preferovaný jazyk (např. čeština), kolik výsledků vyhledávání chcete zobrazovat na jedné stránce (např. 10 nebo 20) a zda chcete mít zapnutý filtr Bezpečné vyhledávání Google.

6 měsíců

youtube.com

PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

Cookie pomáhá trackovat počet zhlédnutí videa.

Cookie pomáhá trackovat uživatelské preference a následkem toho po skončení videa doporučuje další videa.

8 měsíců

2) Odeslání kontaktního formuláře

Při využití kontaktního formuláře jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • vaše jméno, příjmení
 • vaše e-mailová adresa
 • IP adresa

Zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro umožnění komunikace mezi vámi a Správcem.

Osobní údaje zpracovávají Správce následujícím způsobem:

 1. Na e-mail vám bude zaslána odpověď na vaši poptávku.
 2. IP adresa je ukládána pro případné rozeznání spamujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Proti tomuto zpracování IP adresy máte právo vznést námitku na adrese info@hd-production.cz.
  Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu jednání o službě, nejdéle však 3 roky od poslední komunikace, pokud nebude uzavřena smlouva.
KDO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

JAKÉ JSOU VAŠE MOŽNOSTI A PRÁVA

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@hd-production.cz
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o osobní údaje zpracované automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy;
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Zásady ochrany soukromí

Poskytovatel služeb dbá, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými právním předpisy a zajištěny proti zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.
Akceptací těchto podmínek berete na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že jednou ze služeb webu je zveřejňování a rozšiřování informací, mohou být tato data dále indexována webovými vyhledávači. Tyto zásady se vztahují pouze na služby poskytované poskytovatelem webu HD Production nikoli na služby, osobní údaje a další informace poskytované třetí stranou uveřejněné na webových stránkách, na něž je možné se přes webové stránky poskytovatele služeb prokliknout (jde o tzv. odkazy na webové stránky třetích stran).